Digital Millennium Copyright Act Reversal Policy, Notice and Procedure.

Naszą polityką jest szybkie reagowanie na uzasadnione zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (tekst DMCA można znaleźć na stronie internetowej U.S. Copyright Office pod adresem www.dmca.com).

Od wszystkich użytkowników serwisu atlantik-film.com oczekuje się przestrzegania obowiązujących przepisów prawa autorskiego. Jednakże, jeśli otrzymamy właściwe zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, w odpowiedzi na takie zawiadomienie usuniemy lub uniemożliwimy dostęp do rzekomo naruszającego prawa materiału i/lub zakończymy działalność subskrybentów, niezależnie od tego, czy możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za takie naruszenie na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub innych jurysdykcji.

Jeśli usuniemy lub uniemożliwimy dostęp w odpowiedzi na takie zawiadomienie, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z twórcą treści, której ono dotyczy, tak aby twórca mógł złożyć kontrpowiadomienie zgodnie z sekcją 512(g)(2) i (3) DMCA. Możemy również dokumentować zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, przeciwko któremu podejmujemy działania.

Z poważaniem, Zespół Autorski atlantik-film.com.